ALBUM
<

Điều ước cho em

Điều ước cho em

Xin cho em!
Khoảng trời xanh mùa thu ban sơ lung linh đáy ngọc
Mãi trong veo không gợn những nét buồn...

Các album ảnh liên quan