CLIP
<

Trong xanh

Ngày ngày trôi qua, lá vẫn xanh, hoa vẫn thắm, thương nhớ vẫn cứ đầy vơi...

Các album video liên quan