CLIP
<

Gầy quá >.<

Dạo này đi đâu cũng bị hắt hủi mắng đuổi vì gầy quá! thật sự cũng chẳng để ý đâu nhưng hôm nọ đứng lên cân thấy hoảng quá vì mình còn có 41kg

Các album video liên quan