ALBUM
<

Nhớ

Nhớ

Bỗng nhiên ta thấy ngẩn ngơ
Bỗng nhiên lai nhớ thẫn thờ dáng ai...

Các album ảnh liên quan