ABOUT
<
Cẩm Hà

Cẩm Hà

(Michi)

Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Cẩm Hà
DOB: 01/09/1992
Sở thích: thích nhiều điều liên quan đến văn hoá các nước, đặc biệt là nước Nhật.
Câu nói ưa thích: "Life isnt complicated if you aren't".