CLIP
<

Trong veo ngày nắng về

Ngày cứ thế mà trong veo
Ekip:
Stylist: An Mi
Photo: Bs. Nguyễn
Makeup: Tina Lê - 17 Hàng Cá - Hà Nội
Costume: Daisy 131 Kim Mã - Hà Nội

Các album video liên quan