CLIP
<

Yêu thương quay về

Gọi lời yêu thương xa xăm tìm về
Để tiếng yêu mãi tròn đầy..

Các album video liên quan