ALBUM
<

Tôi rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình, đó là thứ tình cảnh hoàn toàn bất lực :(

Tôi rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình, đó là thứ tình cảnh hoàn toàn bất lực :(

Tôi rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình, đó là thứ tình cảnh hoàn toàn bất lực :(

Các album ảnh liên quan