CLIP
<

Cảm xúc trong veo

Yêu là nhớ, là hi vọng, là những cảm xúc trong veo nhất..

Các album video liên quan