ALBUM
<

Lặng yên

Lặng yên

Hãy ngồi yên lặng đó.
Ta về nhé em yêu.
Tình xa như bóng nắng.
Bên kia quả địa cầu....

Các album ảnh liên quan