ALBUM
<

Chỉ là thoáng qua

Chỉ là thoáng qua

Gió mơn man nô đùa trên mái hiên nhà
Từng nhịp tim rung lên theo xúc cảm

Các album ảnh liên quan