ALBUM
<

Giấc mơ trưa

Giấc mơ trưa

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh

Các album ảnh liên quan