CLIP
<

Mùa yêu

"Chân ta đi hôn mặt đất nồng ấm
Tim ta say yêu cơn gió lang thang"
-Lê Cát Trọng Lý-

Các album video liên quan