ALBUM
<

Ngày em 18

Ngày em 18

Ngày em 18 nụ cười em luôn sáng lên
Hồn nhiên em hát những tiếng hát trên môi hồng

Các album ảnh liên quan